Dostupnosť

WIFI 2,4GHz a 5GHz sú naše služby dostupné v týchto lokalitách:

Sereď, Vinohrady, Gáň, Veľká Mača, Šintava, Šúrovce, Dvorníky,
Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady, Pata a čiastočne aj Šoporňa.

Speedlink LAN je dostupná: Legionárska 2998/14,15,16, 2999/17,18
Jesenského 1111/41,42,43,44,45, 1112/46,47,48, 1113/49,50,51, 1114/52,53,54,55, 3000/56,57,58,59 D.Štúra 1009, Garbiarská 50/51, Cukrovarská 146

Ak ste nenašli lokalitu v ktorej sa nachádzate, kontaktujte nás.
Určite nájdeme výhodné riešenie.