Cieľom firmy je umožniť občanom a podnikateľským subjektom kvalitné vysokorýchlostné pripojenie do Internetu. Spôsob pripojenia je realizovaný mikrovlnými spojmi vo voľnom pásme 5GHz a 60Ghz, ktoré umožnujú vysokorýchlostné pripojenie do siete Internet.

Firma TPX – NET zabezpečuje kompletnú realizáciu pripojenia na kľúč. Od predbežnej obhliadky (pre pripojenie do verejnej siete TPX – NET je nutná priama viditeľnosť na prístupový bod), cez inštaláciu, prevádzku pripojenia, až po prípadnú servisnú činnosť. Rovnako vieme zákazníkom ponúknuť služby správy siete, prípadne servis a údržbu počítačov.